2024. július

H
1
K
2
Sze
3
Cs
4
P
5
Szo
6
V
7
H
8
K
9
Sze
10
Cs
11
P
12
Szo
13
V
14
H
15
K
16
Sze
17
Cs
18
P
19
Szo
20
V
21
H
22
K
23
Sze
24
Cs
25
P
26
Szo
27
V
28
H
29
K
30
Sze
31
kulturliget eseménynaptár


Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A Kultúrliget oldalain található tartalom a Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház (továbbiakban Színház) tulajdonát képezi. A Színház fenntart minden, a portál bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A kiadó előzetes és írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit a felhasználó kizárólag magánfelhasználás céljából merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja. Ezen részek további felhasználása, sokszorosítása, terjesztése, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala szigorúan tilos. A Kultúrliget oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak. A jogosulatlan vagy törvénysértő felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A Kultúrliget értesüléseit, írásait kizárólag egyértelmű, minden közlésnél feltüntetett hivatkozással lehet átvenni. A hírügynökségeknek a honlapon szereplő hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A Kultúrligetnek nem áll módjában kontrollálni azon oldalak adatközlését, melyekre esetenként hivatkozik, így ezen oldalak adatközléséért, esetleges jogsértéseiért semmiféle felelősséget nem vállal. Úgyszintén nem vállal felelősséget a tájékoztatásából származó esetleges félreértésekért és a portálról már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, ezáltal elérhető korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodnia.

 

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

  1. A Látogató az Intézmény szolgáltatásaira vonatkozó, azokkal közvetlen kapcsolatban álló panaszát szóban vagy írásban jelezheti az Intézmény felé.
  2. Az Intézmény a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja.
  3. Amennyiben a Látogató a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Intézmény a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Látogatónak átadni.
  4. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv másolatát a Látogatónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.
  5. Az írásbeli panaszt annak beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Látogatónak megküldi, a Látogató által megadott e-mail címre.
  6. A panaszt elutasító álláspontját az Intézmény indokolni köteles.
  7. A panasz elutasítása esetén az Intézmény köteles a Látogatót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
  8. A Látogató a programmal, jegyértékesítéssel, kapcsolatos panaszait, észrevételeit az alábbi elérhetőségeken és a helyszínen, jelezheti:

Corvin Művelődési Ház

Címe: 1165 Budapest, Hunyadvár utva 43/c

Telefonszáma: +36 1 401-30-60

E-mail címe: info@kulturliget.hu