2023. szeptember

P
1
Szo
2
V
3
H
4
K
5
Sze
6
Cs
7
P
8
Szo
9
V
10
H
11
K
12
Sze
13
Cs
14
P
15
Szo
16
V
17
H
18
K
19
Sze
20
Cs
21
P
22
Szo
23
V
24
H
25
K
26
Sze
27
Cs
28
P
29
Szo
30
kulturliget eseménynaptár


Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A Kultúrliget oldalain található tartalom a Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház (továbbiakban Színház) tulajdonát képezi. A Színház fenntart minden, a portál bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A kiadó előzetes és írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit a felhasználó kizárólag magánfelhasználás céljából merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja. Ezen részek további felhasználása, sokszorosítása, terjesztése, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala szigorúan tilos. A Kultúrliget oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak. A jogosulatlan vagy törvénysértő felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A Kultúrliget értesüléseit, írásait kizárólag egyértelmű, minden közlésnél feltüntetett hivatkozással lehet átvenni. A hírügynökségeknek a honlapon szereplő hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A Kultúrligetnek nem áll módjában kontrollálni azon oldalak adatközlését, melyekre esetenként hivatkozik, így ezen oldalak adatközléséért, esetleges jogsértéseiért semmiféle felelősséget nem vállal. Úgyszintén nem vállal felelősséget a tájékoztatásából származó esetleges félreértésekért és a portálról már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, ezáltal elérhető korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodnia.

 

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

  1. A Látogató az Intézmény szolgáltatásaira vonatkozó, azokkal közvetlen kapcsolatban álló panaszát szóban vagy írásban jelezheti az Intézmény felé.
  2. Az Intézmény a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja.
  3. Amennyiben a Látogató a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Intézmény a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Látogatónak átadni.
  4. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv másolatát a Látogatónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.
  5. Az írásbeli panaszt annak beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Látogatónak megküldi, a Látogató által megadott e-mail címre.
  6. A panaszt elutasító álláspontját az Intézmény indokolni köteles.
  7. A panasz elutasítása esetén az Intézmény köteles a Látogatót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
  8. A Látogató a programmal, jegyértékesítéssel, kapcsolatos panaszait, észrevételeit az alábbi elérhetőségeken és a helyszínen, jelezheti:

Corvin Művelődési Ház

Címe: 1165 Budapest, Hunyadvár utva 43/c

Telefonszáma: +36 1 401-30-60

E-mail címe: info@kulturliget.hu